Váš nákup

Nákupní košík je prázdný

Upozornění

Z technických důvodů od 1.3.2017 nepřijímáme žádné objednávky.
O změně vás budeme zde informovat.
Děkujeme za pochopení.

FacebookObchodní podmínky a reklamační řádTyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v eshopu pupalka.cz od 1.1.2014.

Provozovatel obchodu „prodávající“:
Tomáš Frantal, Kpt.Nálepky 610/57, 79811 Prostějov
IČ: 76466752
Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Prostějov č.j. OŽÚ 6992/2009.
Email: info@pupalka.cz
Bankovní účet: 43-6369720267/0100 (KB, a.s.)

Zákazník ve smlouvě vystupuje jako „kupující“.


Objednávka a uzavření kupní smlouvyKupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky prodávajícím kupujícímu.
Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Každá objednávka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové nebo sms zprávy. Objednávka může být zadána na e-shopu www.pupalka.cz, telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a další požadované kontaktní údaje. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy), stane-li se plnění nemožným (v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena, apod.), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě zrušení objednávky je kupující neprodleně informován.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neuhradil plnou kupní cenu v některé z předchozích objednávek.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Dává tím také souhlas prodávajícímu k zasíláni obchodních sdělení. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Používáním našeho webu také souhlasíte s používáním souborů cookie, které nám pomáhají při poskytování našich služeb.

Předmět smlouvy


Předmětem kupní smlouvy je objednávka zboží v eshopu pupalka.cz.
Smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Úhrada zboží


Celková kupní cena je dána součtem ceny objednaného zboží, ceny za platbu a ceny poštovného. Platné ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu včetně DPH. S konečnou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Způsob úhrady zboží:
1. Platba předem = převodem na účet prodávajícího:
Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu na účet prodávajícího do deseti pracovních dnů od přijetí objednávky. Platba musí být označena variabilním symbolem (číslo objednávky), který kupující obdrží po dokončení objednávky na svou e-mailovou adresu spolu s ostatními údaji k platbě.
2. Hotově při převzetí zboží = dobírkou:
Kupující provede úhradu kupní ceny při převzetí zboží. Nepřevzetí vyexpedované zásilky je považováno za porušení kupní smouvy.

Dodání zboží


Zboží je zasíláno kupujícímu prostřednictvím České pošty. Doba dodání je zpravidla do 2-5 pracovních dnů od podání.

Je-li zboží skladem:
1.Platba předem: zboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla následující pracovní den po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
2.Dobírka: zboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky.

Není-li zboží skladem
Zboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla v rozmezí od tří do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky / připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že není možné dodržet termín expedice, kupující bude na tuto skutečnost upozorněn a nový termín upřesněn.

O odeslání zboží je kupující informován e-mailem nebo sms zprávou, kde je uvedeno i podací číslo zásilky, pod kterým ji lze sledovat na webových stránkách České pošty.

Převzetí zboží


Před potvrzením převzetí zboží od dopravce (Česká pošta) je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky. Pokud zásilka nese známky poškození způsobeného při přepravě, je doporučeno kupujícímu takovouto zásilku nepřebírat (případně za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit). Kupující tímto značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.
Při nepřevzetí zásilky je další reklamace projednána na příslušné poště, kde je kupující povinen zkontrolovat, zda opravdu došlo k poškození zboží v zásilce (poškození obalu výrobku, neúplnost zásilky, apod.).
O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však následující pracovní den od zjištění poškození.

Odstoupení od smlouvy


Storno objednávky: Objednávku je možné stornovat do 2 hodin od jejího zadání (telefonicky nebo e-mailem).

Vrácení zboží


Dle zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku převzetí zásilky:
1. Pokud je vracené zboží nepoužité a v původním neporušeném obalu, prodávající vrací kupujícímu automaticky celkovou kupní cenu (tj. cenu objednaného zboží včetně poštovného).
2. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.
3. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích, což znamená, že prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží v adekvátně snížené hodnotě.

Zásilku s vraceným zbožím odesílá kupující doporučeně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Není akceptováno vrácení zboží dobírkou nebo s nevyplaceným poštovným! Při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata!
Při splnění všech podmínek budou peníze zaslány prodávajícím na účet kupujícího do 10-ti pracovních dnů od obdržení vracené zásilky. Potřebné platební údaje přiloží kupující spolu s daňovým dokladem a veškerým dalším obsahem zásilky (veškeré tištěné materiály, letáky, dárky a vzorky k objednávce apod.) do vracené zásilky.


Reklamační řádZáruční lhůta


Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. Na potravinách, výrobcích určených pro zvláštní výživu a kosmetických produktech je uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti. Reklamace nebude uznána po tomto datu.

Rozsah záruky


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat etiketu zboží, případně informační leták (je-li přiložen) a následně se danými informacemi důsledně řídit.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
- vnějšími událostmi,
- chybnou manipulací po převzetí zboží,
- nesprávným použitím výrobku,
- nesprávným skladováním

Uplatnění reklamace


V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty (v době do data spotřeby či minimální trvanlivosti) vadu, má právo na reklamaci. Reklamované zboží kupující zasílá na své náklady doporučeně na adresu prodávajícího.
Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat: doklad o zaplacení (kopie), průvodní dopis se stručným popisem vady a požadovaným způsobem reklamace (vrácení peněz/výměna zboží). O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován e-mailem.
Prodávající zašle do pěti pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží kupujícímu e-mailem potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vyřízení reklamace


Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění. Pokud byla reklamace oprávněná, peníze budou vráceny na účet kupujícího, popř. nové zboží zasláno, ihned po jejím dořešení. V tomto případě má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).


Ochrana osobních údajůProdávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které kupující vyplňuje při objednání slouží výhradně pro interní potřebu e-shopu a k úspěšnému vyřízení objednávky.